Hvorfor er myra viktig?

Hvorfor er myra viktig? Myr er en type våtmark som ofte har tykke lag av moser på, men den er også en karbonlagrer, flomdemper og et matfat for insektsregulerende fugler.

Det blir stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Det er fordi myrene tidligere ble sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, det tilsvarer 700 fotballbaner i året, mens det tar tusenvis av år å danne en ny myr.

Derfor jobber SABIMA for:
• forbud mot grøfting av fungerende myrer
• forbud mot torv i jordprodukter
• økt vern av myr
• økt restaurering av myr

Du kan lese mer om SABIMAs plan for å redde myra her.

Her legger vi fortløpende ut informasjon og video om hvorfor myra er så viktig for oss. Klikk på bildet der tittelen er grønn og se mer!

                Hvorfor myr?

       Myra som karbonlager

          Orkideen myrflangres hjem

       Fugler på myra

             Insekter på myra

    

         Flomdemper