Hvorfor er myra viktig?

Hvorfor er myra viktig? Myr er en type våtmark som ofte har tykke lag av moser på, men den er også en karbonlagrer, flomdemper og et matfat for insektregulerende fugler.

Det blir stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Det er fordi myrene tidligere ble sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, det tilsvarer 700 fotballbaner i året, mens det tar tusenvis av år å danne en ny myr.

Derfor må vi ha en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myrene, og SABIMA jobber for:
• forbud mot grøfting av fungerende myrer (enten formålet er skogbruk, nydyrking eller utbygging)
• forbud mot torv i jordprodukter
• økt vern av myr
• økt restaurering av myr

Du kan lese mer om SABIMAs plan for å redde myra her.

Med hjelp fra SABIMA har representanter fra Venstre fremmet et forslag om strengere myrforvaltning. Saken skal behandles i løpet av året.

Under legger vi fortløpende ut informasjon og video om hvorfor myra er så viktig for oss. Klikk på bildet der tittelen er grønn og se mer!

Bli SABIMA-fadder!

                Hvorfor myr?

       Myra som karbonlager

     Orkideen myrflangres hjem

       Fugler på myra

             Insekter på myra

    

         Flomdemper